VS4016

  • Honeywell Pressure Switch L404F1102 (Replace L404A1396)

   ฿5,400.00

   Honeywell Pressure Switch L404F1102 (Replace L404A1396) L404F PressureTrol® Controllers ให้ควบคุมการทำงานพร้อมกับการป้องกันจำกัดอัตโนมัติสำหรับระบบดันของสูงสุดถึง 2070 kPa หรือ 300 psi สำหรับการใช้งานกับน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ที่มีความดันสูงสุดถึง 1035 kPa หรือ 150 psi สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพล…

  • VS4016AJ1000T 2-Way ON-OFF Control Valve Spring Return 3/4″

   ฿2,500.00

   Honeywell 2-Way ON-OFF Control Valve Spring Return 3/4″ VS4016AJ1000T เป็นมอเตอร์ไร้วาล์วที่ใช้ในระบบท่อน้ำในงานทำความร้อนและระบายความร้อน มีความสามารถในการควบคุมการไหล โดยมีค่า CV (Coefficient of Flow) ตั้งแต่ 3.5 ถึง 6.2 ซึ่งสามารถควบคุมการไหลได้ตั้งแต่ 7.83 ถึง 13.86 GPM (Gallons per Minute…

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า