คอนโทรล วาล์วแอร์ชิลเลอร์

Control Valve คืออะไร? พร้อมวิธีเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

คอนโทรล วาล์ว (Control Valve) คือ วาล์ว ที่ควบคุมอัตราการไหล ของน้ำชิลเลอร์ น้ำเย็น โดยมีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ผ่านระบบควบคุมที่เรียกว่า Room Thermostat และทำงานร่วมกับหัวขับ วาล์ว (Actuator) ซึ่งเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมรวมถึงอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

หลักการทำงานของระบบวาล์วน้ำชิลเลอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีรุ่นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย คือ
– รุ่น แมนนวล วาล์ว เช่น V5032Y SERIES

– รุ่น PICV วาล์ว เช่น VPI SERIES

อุปกรณ์หน้าเครื่องปรับอากาศ ระบบชิลเลอร์ FCU , AHU มีอุปกรณ์ที่จำเป็นเบื้องต้น คือ

1. Gate Valve (ประตูน้ำ) คือ อุปกรณ์ที่สามารถเปิด-ปิด น้ำได้โดยการใช้มือหมุนที่ตัวเรือนวาล์ว ติดตั้งไว้เพื่อการเซอร์วิสต์หรือการ Mantanance ในอนาคต

ภาพตัวอย่างเกตวาล์ว

ภาพตัวอย่าง เกต์วาล์ว (วาล์วประตูน้ำ)

2. Strainer (ตัวกรอง) คือ อุปกรณ์ที่กรองสิ่งสกปรกของน้ำในระบบ เพื่อไม่ให้อุดตันภายใน  คอยล์ที่ต้องการทำความเย็น และสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้

ภาพตัวอย่างสแตนเนอร์

ภาพตัวอย่าง สเตรนเนอร์ (Strainer)

3. ทูเวย์ วาล์ว 2 Way Valve คือ อุปกรณ์ที่ควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือควบคุมการเปิด-ปิด ของน้ำที่ไหลผ่านตัววาล์ว ในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้ง 2way และ 3way ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบ

รูปทูเวย์

ภาพตัวอย่าง 2 เวย์ วาล์ว (2way valve)

4. Balancing Valve (บาลานซ์ซิ่งวาล์ว) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จำกัดอัตราการไหลของน้ำชิลเลอร์ ให้เป็นไปตามผู้ออกแบบกำหนด โดยปกติแล้วจะมีค่า 2.4GPM ต่อ 1 ตันความเย็น

บาลานซซืซิ่ง V5032Y0025

ภาพตัวอย่าง บาลานซ์ซิ่งวาล์ว (Balancing Valve)

หลักการทำงานของอุปกรณ์ คอนโทรล วาล์ว (Control Valve)

         การควบคุมวาล์ว ในระบบเครื่องปรับอากาศขึ้นอยู่กับคำสั่งจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า รูมเทอร์โมสตัท โดยผู้ใช้งานเป็นคนตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ เช่น ต้องการให้ห้องมีอุณหภูมิ 25 องศาเซียลเซียส ก็ต้องปรับค่า Set point บนอุปกรณ์ และเมื่ออากาศในห้องสูงกว่า 25 องศาเซียลเซียส อุปกรณ์จะสั่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อทำให้หัวขับ(Actuator)ทำงานและสั่งให้วาล์วน้ำปิดนั่นเอง ในทางกลับกันหากในห้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับ 25 องศาแล้ว รูมเทอร์โมสตัทจะสั่งให้หัวขับทำงานโดยให้วาล์วปิดไม่ให้น้ำเย็นไหลผ่านไปได้

 

หลักการทำงานคอนโทรลวาล์ว

ตัวอย่าง ภาพการสั่งงานวาล์วชิลเลอร์

วิธีการเลือกใช้ Control Valve ที่เหมาะสม

 การเลือกใช้วาล์ว ในระบบเครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็น มีเงื่อนไขการเลือกใช้งานดังนี้

1.วิธีเลือกขนาดวาล์ว ชิลเลอร์

นิยมเลือกตามขนาด BTU หรือ GPM อัตราการไหลที่ต้องการ (ตัวอย่างการเลือก ขนาดวาล์ว 2 Way)

อ้างอิงตามสเปค วาล์ว ฮันนี่เวล รุ่น V5011P SERIES

Model สินค้า (in”) / เกลียว BSPT size Flow Capacity Cv / Flowrate(GPM) Stem Diameter (in) / (mm)
V5011P1004 1″        DN25 11.7 (26.1) 3/8″ (20mm)
V5011P1012 1-1/4″ DN 32 18.7 (41.7)
V5011P1020 1-1/2″ DN 40 29.3 (65.33)
V5011P1038 2″        DN 50 46.8 (104.36)

 

จากตาราง การคิดอัตราการไหล ให้ใช้สมการอัตราการไหลผ่านวาล์ว คือ

GPM = CV x 2.2361

GPM = Flow Rate

CV = ค่าสัมประสิทธิ์ของวาล์ว

ตัวอย่าง การคำนวณหาขนาดวาล์ว ที่ต้องการใช้งานตามอัตราการไหลที่ต้องการ สมมติแอร์ขนาด 240,000 BTU เท่ากับแอร์ ขนาด 20 ตัน จาก 2.4GPM / 1Ton ความเย็น 

จะได้อัตราการไหลเท่ากับ 48 GPM

48 GPM = CV x 2.2361

ย้ายข้างสมการ ได้ค่า CV = 21.46 

นำค่า CV ที่ได้ไปเทียบหาขนาดตามตาราง อ้างอิงสเปค V5011P จะได้ขนาดวาล์ว ขนาด DN40 หรือขนาด 1 – ½” นั่นเอง (ต้องเลือกวาล์วที่มีขนาด CV ที่มากกว่าที่คำนวณได้)

2. วิธีเลือกหัวขับวาล์ว

ควรเลือกตามระบบไฟฟ้าที่ต้องการควบคุม โดยทั่วไปแล้วมีระบบคอนโทรล คือ ระบบไฟ 220Vac และ ระบบไฟ 24Vac (2-10Vdc Signal Control) การเลือกหัวขับที่ใช้งานร่วมกับวาล์ว ในรุ่น V5011P series นี้ ให้เลือกจากค่า Strok Vave และค่าแรงบิด (Torque) รวมถึงระบบคอนโทรลที่ต้องการสั่งงาน เช่น

  • On-Off ยกตัวอย่าง หัวขับ รุ่น ML6420A
  • On-Off สปริงรีเทิร์น รุ่น ML7425A
  • Proportional 0(2)-10Vdc ยกตัวอย่าง หัวขับ รุ่น ML7420A8088-E ซึ่งเป็นรุ่นนิยมในปัจจุบัน

  ตัวอย่างการเลือก หัวขับ Actuator สามารถ Link ไปบทความ เกี่ยวกับ actuator ได้  

รูปหัวขับ Ml7420

ภาพหัวขับ Actuator (ML7420A8088-E)

         3. วิธีเลือกรูมเทอร์โมสตัท (Room Thermostat) 

การเลือกอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ควรเลือกจากฟังก์ชันการทำงานของหัวขับที่ต้องการควบคุม เช่น

หัวขับ ที่รองรับระบบไฟ 220Vac ให้เลือกรูมเทอร์โม ที่ใช้ระบบไฟคอนโทรล 220vac 

  • รองรับหัวขับระบบไฟ 220V Control 220V และ 2-10Vdv (option)

รูปรูมเทอร์โมสตัทแอร์ภาพตัวอย่าง รูมเทอร์โม ระบบไฟ 220Vac

หากหัวขับ รองรับระบบไฟ 24Vac ให้เลือกรุ่นรูมเทอร์โมที่รองระบบไฟฟ้า 24Vac 

  • รองรับหัวขับระบบไฟ 24Vac และคอนโทรล 2-10Vdc

รูมเทอร์โมสตัท24Vภาพตัวอย่าง รูมเทอร์โม ระบบไฟ 24Vac/Vdc

สรุป

Control Valve หรือ คอนโทรลวาล์ว เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมอัตราการไหลของน้ำในระบบเครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็นหรือน้ำชิลเลอร์ โดยมีวิธีการเลือกใช้งานตามอัตราการไหลที่เหมาะสมตามผู้ออกแบบกำหนด รวมถึงการเลือกใช้งานหัวขับเพื่อควบคุมวาล์วให้ทำงาน เปิด-ปิดได้ตามคำสั่งของรูมเทอร์โมสตัทหรือตามที่ทางผู้ใช้งานต้องการ 

 

         ผลิตภัณฑ์ คอนโทรล วาล์วในแบรนด์ ฮันนี่เวล (Honeywell) ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ติดใน Vender list ของทางผู้ออกแบบและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทำให้มั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการการันตีในเรื่องของบริการหลังการขาย 

ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วน ซี.เค. แอร์คอนด์ ตัวแทนการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ วาล์ว และ อุปกรณ์ควบคุม งานวาล์วชิลเลอร์ มีบริการหลังการขาย อาทิ บริการตรวจวัดโฟลน้ำ (บาลานซ์น้ำ)หลังการติดตั้งและให้คำปรึกษาการเลือกใช้งานอุปกรณ์วาล์วชิลเลอร์

 

สนใจติดต่อ

Line Id : @ckaircond 

Tel : 080-8265970

E-mail : ckaircond.sales@gmail.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า